Terug Definitieve locatie LEF

Definitieve locatie LEF

Donderdag 18 april 2019

LEF opende in augustus 2018 haar deuren. Nieuwe scholen in de stad Utrecht worden altijd voor de eerste vijf tot acht jaar in een bestaande locatie gevestigd en dus bekostigd omdat zij binnen dit termijn aan de stichtingsnorm van 310 leerlingen moeten voldoen. Nieuwbouw is voor nieuwe scholen daarom niet mogelijk. De gemeente Utrecht wees in april 2018 de Ramsesdreef toe aan Monton. Deze locatie is voor maximaal 5 jaar beschikbaar. Het huidige gebouw is afgeschreven en zal verdwijnen. Het terrein is in de toekomst niet beschikbaar voor nieuwbouw voor onderwijsinstellingen.  
Afgelopen maanden heeft de gemeente in kaart gebracht welke gebouwen er beschikbaar komen voor de definitieve huisvesting van LEF.  Groeipotentie, de grootte van het gebouw en de ligging t.o.v. buurscholen spelen daarbij een belangrijke rol. Monton en gemeente hebben vier beschikbare locaties bekeken. In Overvecht komt komende jaren geen passende locatie vrij voor LEF. De beschikbare locatie is niet geschikt qua gebouw en grootte .Het bestuur van Monton heeft daarom stevig ingezet op huisvesting binnen een straal van 3 km van de huidige locatie én permanent vestigen. Nog een keer verhuizen is onmogelijk voor LEF. Monton heeft haar voorkeur uitgesproken voor één van de locaties.  
Begin april 2019 kregen we bericht van de gemeente. LEF wordt definitief gevestigd in een schoolgebouw aan de Weerdsingel WZ 22 in Utrecht.   
Deze locatie had onze voorkeur. Deze locatie ligt 3.2 km van de Ramsesdreef. Een groot gebouw met ruimte voor groei als kindcentrum (opvang én onderwijs) en erg passend bij ons concept. Er is veel ruimte en een fijne sfeer in het gebouw, plek voor ons leerplein en veel voorzieningen (gymzaal etc). Op dit moment wordt het gebouw verhuurd aan een school voor voortgezet onderwijs. Komend schooljaar maken zij nog gebruik van dit pand. Naar verwachting verhuisd LEF medio schooljaar 2021-2022 naar de nieuwe locatie, zoveel eerder of later dan noodzakelijk is. Zodra de definitieve verhuisdatum bekend is gemaakt door de Gemeente, vermelden we dat op de website.

Voorzijde          Ingang Singeldwarsstraat

Voorzijde Weerdsingel                                                    Ingang Singeldwarsstraat

binnenplein    Leerplein

Binnenplein                                                                                       Leerplein